Kinderen en volwassenen kunnen worden aangemeld als er spraakproblemen zijn.

Vanaf hun 5e jaar is de spraakontwikkeling voltooid en zouden kinderen alle klanken goed moeten kunnen uitspreken.

Ook anderstaligen die problemen hebben met de uitspraak kunnen bij ons terecht. Wanneer zij op het werk of in de sociale contacten door onduidelijk spreken problemen ondervinden, kunnen zij contact opnemen met een logopedist.

Stotteren: Omdat de spraak en taal van kinderen tussen hun 2e en 5e jaar enorm toeneemt, kunnen kinderen een periode van onvloeiend spreken hebben. De woordenschat en de zinsbouw en de spraakmotoriek verlopen niet evenwichtig.

Als u zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met ons.

Ook volwassenen die stotteren of broddelen en hier iets aan willen doen, kunnen contact opnemen.