Als een kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes kan het worden aangemeld bij de logopedist. Er kan sprake zijn van een spraak- of taalachterstand. De taal kan zowel achterblijven in het begrijpen van taal als in het uiten van taal. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder, is minder goed te verstaan en begrijpt soms niet goed wat er gezegd wordt.

Uw kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten.

Ook kinderen die 2 of meer talen spreken, kunnen worden aangemeld als blijkt dat het Nederlands onvoldoende op gang komt.

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Ten gevolge van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces. De woordenschat en zinsbouw blijft achter t.o.v. leeftijdsgenootjes.

Geef een reactie