Intakegesprek en onderzoek
In een eerste gesprek zullen persoonlijke gegevens genoteerd worden en de reden van uw komst besproken worden. Verder wordt er een behandelovereenkomst getekend. Hierin staan afspraken over de logopedische behandeling en vragen we uw toestemming voor het uitwisselen van gegevens met andere instanties.

Daarna volgt een onderzoek. De afname van de verschillende tests zal een aantal behandelingen duren. Hierna worden de resultaten met u besproken en wordt er een behandelplan opgesteld.

Behandeling
De behandeling duurt 30 minuten. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal, spelletjes en oefeningen die passen bij de leeftijd of belevingswereld van het kind. De oefeningen worden in een schrift geschreven. We vragen u om zelf een schrift mee te nemen.

Om voldoende vooruitgang te krijgen verwachten we van u dat u thuis regelmatig (liefst dagelijks) met uw kind oefent. Het is daarom ook van belang dat u bij de behandeling aanwezig bent. We kunnen dan bespreken wat er thuis geoefend moet worden.

Het logopedieschrift is voor de leerkracht ook informatief. Een kind vindt het vaak leuk om op school te vertellen wat het al geleerd heeft.

Tijdens het behandeltraject hebben we regelmatig tussenevaluaties om de vooruitgang te evalueren en de behandeldoelen bij te stellen. Bij het afsluiten van de behandeling wordt er een eindevaluatie gedaan en ontvangt u per mail een klanttevredenheidsonderzoek mits u toestemming hiervoor hebt gegeven.

Afmelden
De wijze van afmelden en de praktijkafspraken hierover staan vermeld in de behandelovereenkomst. Indien het regelmatig voorkomt dat een afspraak wordt vergeten of niet van tevoren wordt afgemeld, dan kan de behandeling in overleg met u worden beëindigd.

Informatie
Wij vragen u ons op de hoogte te brengen van recente informatie over uw kind, zoals bezoek aan specialisten, schoolarts, rapport van school of de aanmelding bij PPO.

De huisarts en/of specialist wordt op de hoogte gehouden van de logopedische behandeling.
Een kopie van het behandelverslag voor de huisarts wordt – na uw toestemming – naar de intern begeleider van school gestuurd.

Klachten en vragen
We proberen de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen hebben of niet tevreden zijn, dan kunt u dit bespreken met de betreffende logopedist.