Heeft uw leerling logopedie nodig?
Om als leerkracht te bepalen of een leerling logopedie nodig heeft, kunt u het observatieformulier logopedie invullen (zie drop down menu onder het kopje leerkracht) en bespreken met de ouder en meegeven bij aanmelding bij onze praktijk.

De spraak-taalontwikkeling van uw leerling bepalen?

Wilt u als leerkracht alleen de spraak-taalontwikkeling bepalen dan kunt u van Simea de vragenlijst signalering spraak- en taalproblemen invullen (zie drop down menu onder het kopje leerkracht).